ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050460
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  050460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamhuechangnontunpamanaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนตุ่น
ตำบล :
  ป่ามะนาว
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  lawan_han@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ามะนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:13:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว


นางธราภรณ์ จิตรสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2