ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050464
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  050464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป่าหวายนั่ง
ตำบล :
  ป่าหวายนั่ง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  banpawai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าหวายนั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 14:43:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2