ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050467
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  050467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsiangsuinonsaad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ตำบล :
  ป่าหวายนั่ง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043460022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ. 2476
อีเมล์ :
  ncs40010149@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าหวายนั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด


นายพีรเดช ทิ้งแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2