ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050484
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  050484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjodyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโจดใหญ่
ตำบล :
  บ้านโต้น
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  043260195
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  sasitornphanlopsriphan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเตือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2