ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050487
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  050487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโพธิ์ประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphophachanukurn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองโพธิ์
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  094-2782225
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2476
อีเมล์ :
  nongphoe.kk1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:08:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล


นายวิรัช จันทร์เพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2