ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050488
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  050488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongweangnongjiknontoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  043 455537
โทรสาร :
  043 455537
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2468
อีเมล์ :
  kanyapan31@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16:43:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น


นายสมคิด กัญญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2