ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050497
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  050497
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phrabubanhunradprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านพระเนาว์
ตำบล :
  พระบุ
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  043455047
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  la.aied8@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระบุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:17:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท


ดร.กรกช วรรณไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2