ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050501
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  050501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonebore
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนบ่อ
ตำบล :
  พระยืน
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  043266961
โทรสาร :
  043266961
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  ืnonbo2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ


นายประมูล พรมกรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2