ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050503
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  050503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าหม้อหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban-pa-mor-nong-koo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านป่าหม้อ
ตำบล :
  พระยืน
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  043266614
โทรสาร :
  043266613
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2476
อีเมล์ :
  parmor@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:40:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู


นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2