ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050504
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  050504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hinherbsilathip
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหินเหิบ
ตำบล :
  พระยืน
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  Hinherb1040050504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระยืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:45:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์


นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2