ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050931
รหัส Smis 8 หลัก :
  40030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  050931
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสำโรง
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  หนองสองห้อง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40190
โทรศัพท์ :
  043213986
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 7 สำโรง-วังหิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:23:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรง


นายพีรวิชญ์ สมอนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน