ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051089
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  051089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขอนแก่นวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khonkaenwittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043236217
โทรสาร :
  043243922
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2440
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:31:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2