ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051092
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  051092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Traimudomsuksapattanakan khonkean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   92 หมู่ 11   บ้านหนองบัวดีหมี
ตำบล :
  ท่าพระ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40260
โทรศัพท์ :
  043 261154
โทรสาร :
  043346404
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มีนาคม 2503
อีเมล์ :
  tupkk2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 20:59:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น


นางณัฏฐพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน