ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051095
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  051095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นครขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakorn Khonkaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทุ่ม
ตำบล :
  บ้านทุ่ม
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 255 272
โทรสาร :
  043 255 274
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  admin@nkk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 16:33:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนครขอนแก่น


นายอภิชาติ อุ่นเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2