ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051103
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  051103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขอนแก่นวิทยายน 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHON KAEN WITTAYAYON3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านซำจาน
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043040220
โทรสาร :
  043040220
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  KKW_3@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองขอนแก่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3


นายศราวุธ รู้ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน