ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051104
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  051104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก่นนครวิทยาลัย 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KAENNAKHONWITTAYALAI 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านกอก
ตำบล :
  บ้านเป็ด
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043325672
โทรสาร :
  043325672
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2540
อีเมล์ :
  knw2.spm25@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:08:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2


นายสำเนียง มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2