ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051110
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  051110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชารัฐวิทยาเสริม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pracharatwittayaserm school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโต้น
ตำบล :
  บ้านโต้น
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  043309539
โทรสาร :
  043309539
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  pracharatwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:09:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม


นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน