ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมแพศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051115
รหัส Smis 8 หลัก :
  40052004
รหัส Obec 6 หลัก :
  051115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมแพศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumphaesuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านนครชัย
ตำบล :
  ชุมแพ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043-311-118
โทรสาร :
  043-312-195
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  cpschoso@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:48:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมแพศึกษา


นางสายสมร ศักดิ์คำดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2