ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051131
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042004
รหัส Obec 6 หลัก :
  051131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namphongphatthanasueksa Ratchamangkhlaphisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  น้ำพอง
อำเภอ :
  น้ำพอง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40310
โทรศัพท์ :
  043-441002
โทรสาร :
  043441002
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มกราคม 2531
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำน้ำพอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 12:06:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก


นายอรุณ ชาวกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2