ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลำน้ำพอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051137
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042010
รหัส Obec 6 หลัก :
  051137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลำน้ำพอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAMNAMPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่ามะเดื่อ
ตำบล :
  ท่ากระเสริม
อำเภอ :
  น้ำพอง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40140
โทรศัพท์ :
  043-210263
โทรสาร :
  043210263
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากระเสริม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 22:00:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลำน้ำพอง


นายฉัตร สิงห์บุราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน