ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051150
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022020
รหัส Obec 6 หลัก :
  051150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajaprajanugroh 50 KhonkaenSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน-
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  บ้านแฮด
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043267223
โทรสาร :
  043267165
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ธันวาคม 2519
อีเมล์ :
  Rpk50kk@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแฮด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:06:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น


นางอภิชา ถีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน