ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงบังวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051182
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042021
รหัส Obec 6 หลัก :
  051182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงบังวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongbungwittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดงบัง
ตำบล :
  ดงเมืองแอม
อำเภอ :
  เขาสวนกวาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40280
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2539
อีเมล์ :
  pr.dbwschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:22:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงบังวิทยายน


นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน