ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโฮง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680224
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030153
รหัส Obec 6 หลัก :
  680224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโฮง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nahong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านาโฮง
ตำบล :
  บ้านดุง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0872383433
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤศจิกายน 2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโฮง


นางสาวกลัยา พลมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโฮง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2