ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680225
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030154
รหัส Obec 6 หลัก :
  680225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮโนนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonghainonsamran School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบล :
  บ้านดุง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042180185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  nonghainonsamranschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 10:47:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ


นายวีระเดช อนุญาหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน