ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680227
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030178
รหัส Obec 6 หลัก :
  680227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีสุทโธ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansrisuttho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านศรีสุทโธ
ตำบล :
  ศรีสุทโธ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-4226-9039
โทรสาร :
  042271364
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16มิถุนายน2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาลอุดรธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .100 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:39:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ


นายอุดม สีจันเพรียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน