ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680228
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030169
รหัส Obec 6 หลัก :
  680228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannajan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042136586
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2495
อีเมล์ :
  bannajan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาจาน


นายมงคล คำรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2