ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680229
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030170
รหัส Obec 6 หลัก :
  680229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านฝาง
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042180192
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  nakornfang368@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อด.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝาง


นายบุณย์ มีวิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน