ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680231
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030171
รหัส Obec 6 หลัก :
  680231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงค้าพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongkhapattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านดงค้าพัฒนา
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-4222-0183
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  41030171@udonthani.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11:02:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา


นายสงวน รักษาเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2