ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีขวัญเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680232
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030176
รหัส Obec 6 หลัก :
  680232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีขวัญเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIKHWANMUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านศรีสมบัติ
ตำบล :
  ศรีสุทโธ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042271366
โทรสาร :
  042271366
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อำเภอบ้านดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 06:43:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีขวัญเมือง


นายอำนวย ศรีสุนาครัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน