ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680233
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030180
รหัส Obec 6 หลัก :
  680233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Omkor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านศรีเจริญ
ตำบล :
  อ้อมกอ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-4211-1255
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กุมภาพันธ์ 2468
อีเมล์ :
  41030180@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ้อมกอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 12:31:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี


นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน