ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงดารา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680234
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  680234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงดารา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGDARA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดงดารา
ตำบล :
  อ้อมกอ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0811177257
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  dongdara.ud@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อด.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ้อมกอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงดารา


นายประหยัด หวังผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดารา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2