ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคำไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680237
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030179
รหัส Obec 6 หลัก :
  680237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกคำไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBANKOKUMLAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกคำไหล
ตำบล :
  อ้อมกอ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0800208144
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2508
อีเมล์ :
  voragolf11@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ้อมกอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:20:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกคำไหล


นายวุฒิพร ประทุมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคำไหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน