ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680238
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030113
รหัส Obec 6 หลัก :
  680238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchondongyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดงเย็น
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-4227-0191
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:16:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์


นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน