ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเป้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680239
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  680239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAPAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป่าเป้า
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0862412185
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/05/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:17:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเป้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน