ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมวิไล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680242
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030160
รหัส Obec 6 หลัก :
  680242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมวิไล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansomwilai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสมวิไล
ตำบล :
  บ้านตาด
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  41030160@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:52:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมวิไลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมวิไล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน