ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680243
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  680243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนหอม
ตำบล :
  อ้อมกอ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:41:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหอม


นายเด่นอุดม มังษาอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2