ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680244
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  680244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านงิ้วมีชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ngewmeechai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านงิ้ว
ตำบล :
  บ้านตาด
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:59:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย


นายอภิวัฒน์ โรมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน