ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680248
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030130
รหัส Obec 6 หลัก :
  680248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนงามอุดมวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonngamudomwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนอุดม
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 15
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17:13:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์


นางดาวรุ่ง มุกดากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน