ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680249
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030148
รหัส Obec 6 หลัก :
  680249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงไพรวัลย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dongpriwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดงไพรวัลย์
ตำบล :
  บ้านชัย
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2522
อีเมล์ :
  41030148@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์


นางนภาพร บุรีเพีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2