ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680253
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  680253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kho KheawnonSrithongprachanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนศรีทอง
ตำบล :
  บ้านชัย
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042220108
โทรสาร :
  042220108
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/06/2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:37:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล


นายเสรี พันธ์อินากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน