ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680254
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030123
รหัส Obec 6 หลัก :
  680254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำพรสันติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาคำ
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-4226-5601
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2489
อีเมล์ :
  ์Nakampornsanti@gmail .com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านดุง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  106 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 21:01:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ


นายวิญญู วิชาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน