ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680255
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030124
รหัส Obec 6 หลัก :
  680255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวดงยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huadongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหัวดงยาง
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042220114
โทรสาร :
  042-220114
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  40130124@Udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สปช.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวดงยาง


นางสมจิตร อ่อนละมุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน