ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680256
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030125
รหัส Obec 6 หลัก :
  680256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonk้hilek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านดอนขี้เหล็ก
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0621411556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19062504
อีเมล์ :
  41030125@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 17:29:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก


นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน