ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงวัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680258
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030127
รหัส Obec 6 หลัก :
  680258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงวัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongwattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดงวัฒนา
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042180169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ้านดุง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงวัฒนา


นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน