ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680259
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030128
รหัส Obec 6 หลัก :
  680259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankumbonnonsompod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคำบอน
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042-180168
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กรกฎาคม 2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สปช.เดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 18:42:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน