ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680260
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030155
รหัส Obec 6 หลัก :
  680260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปอพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPOPHAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปอพาน
ตำบล :
  บ้านดุง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042220130
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  anone_3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:16:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปอพาน


นายสัญญา สนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน