ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680261
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030129
รหัส Obec 6 หลัก :
  680261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสง่าประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kumsanga Prachasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำสง่า
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0885623389
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2530
อีเมล์ :
  nattawut40226@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดรธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:33:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์


นายณัฐวุฒิ ไชยมหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน