ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680262
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030143
รหัส Obec 6 หลัก :
  680262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banjunschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจันทน์
ตำบล :
  บ้านจันทน์
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042138454
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หมู่ที่ 1 บ้านจันทน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจันทน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันทน์


นายพยุงศักดิ์ ผาจวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน