ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวังทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680268
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030174
รหัส Obec 6 หลัก :
  680268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวังทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังทอง
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  042913124
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  wangthong1975@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:29:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวังทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน