ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680269
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030175
รหัส Obec 6 หลัก :
  680269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Loalung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเหล่าหลวง
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0891792921
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/03/2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านวังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง


นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2